575A Springvale Rd, Springvale South, VIC 3172, Australia.

Phone: 0413 329 963, 0421 592 485, 0422 765 899. Website: www.australiafriendshipchess.org

  • Rainbow Tea
Sponsors

 
 

 

 

LẤY CUỘC CỜ LÀM ĐẸP CUỘC ĐỜI! - 人生如棋局,棋局可以美化人生。- CHESS MAKES THE BEAUTY OF LIFE!


PHOTOS OF 2018 TOURNAMENT

LIST OF SPONSORS & PLAYERS

The Winners:

Champion: Master Lai Ly Huynh

Runner Up: Master Liu Qin

Second Runner Up: Mr Shunan Yu

Third: Mr Shimin Wei

Top Ten: Master Nguyen Ngoc Thach,

Master Bao Pham,

Master Vo Dinh Tao,

Master Peter Yab,

Master Yan Cai,

Master Shun Chih Sun

Top Fifteen: Master Khoa Tran,

Master Kiet Nguyen,

Master Zhao Wenshan,

Mr Ton That Huy, Master Huong Tran

 

MỘT NGƯỜI KHÔNG THỂ CHẾT

 

NGƯỜI TRỌNG TÀI ĐÁNG KÍNH

 

KÍNH NHÂN ĐẠI SƯ

 

CỜ TƯỚNG VÀ THỂ THAO

 

THÀNH QUẢ MƯỜINĂM

十年耕耘  十载收穫

 

Ý NGHĨA CHỮ SĨ

象棋裡的《士》的意义


Play international chess

 

 

 

HIẾN MÁU

CHO EM TÔI MỘT NIỀM VUI NHO NHỎ

Charity Finance Up to Date: $474.44

 

 


 

Australia Friendship Chess Tournament Inc is Australian Government Registered Organisation and is a Non-profit Organisation (No. A0056321F). The Organisation organizes the tournament every year in purpose to create the friendship among the chess lovers. This Tournament has been leading by Asian chess enthusiasts and interesting in friendship with other chess players.

 

 

Charity